பூம்புகார் தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

29

உறுப்பினர் சேர்க்கை திருவிழாவை முன்னிட்டு என்று பூம்புகார் தொகுதி செம்பனார்கோயில் தெற்கு ஒன்றியம் சங்கரன் பந்தலில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.