பத்மநாபபுரம் – கலந்தாய்வு கூட்டம்

20

காட்டாத்துறை ஊராட்சி 7 வது வார்டு கலந்தாய்வில் கலந்துகொண்ட உறவுகளுக்கு புரட்சி வாழ்த்துக்கள் !