நாமக்கல் – பெருந்தலைவர் காமராஜர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

19

(02.10.2020) நாமக்கல் ஒன்றியம் சார்பாக பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.