நாகை தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

27

நாகை சட்டமன்ற தொகுதி, நாகை ஒன்றியம் சிக்கல் ஊராட்சி சிக்கல் பேருந்து நிலையம் அருகில் உறுப்பினர் முகாம் நடைபெற உள்ளது.