நன்னிலம் தொகுதி- மாதாந்திர கலந்தாய்வு

32

15.08.2020 அன்று நன்னிலம் தொகுதி கலந்தாய்வு நடைபெற்றது அதே போல 16.08.2020 அன்று நன்னிலம் வடக்கு ஒன்றியத்தின் சார்பாக கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது