தென்காசி தொகுதி – காமராசர் மலர் வணக்க நிகழ்வு

13

தென்காசி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக பெருந்தமிழர்_காமராஜர் அவர்களின் வீரவணக்க நிகழ்வு பாவூர்சத்திரம் பகுதியில் உள்ள காமராஜர் சிலைக்கும் சுரண்டை பகுதியில் உள்ள காமராஜர் சிலைக்கு மலர் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது