திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி -பசும்பொன் முத்துராமலிங்கதேவர் புகழ்வணக்க நிகழ்வு

49

திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி அவனியாபுரம் பகுதி சார்பாக பசும்பொன் முத்துராமலிங்கதேவர் புகழ்வணக்க நிகழ்வு நடைபெற்றது