திருச்செந்தூர் தொகுதி மாதாந்திர கலந்தாய்வு

18

திருச்செந்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி மாதாந்திர தொகுதி கலந்தாய்வு, சிறப்புடன் நடைபெற்றது. கலந்தாய்வின் மூலம், தேர்வு செய்யப்பட்ட பொறுப்பாளர்கள், பரிந்துரை செய்யப்பட்டார்கள்.
நாள்: 18-10-2020 இடம் : தொகுதி அலுவலகம்.