திருச்செந்தூர் – ஒன்றிய கலந்தாய்வு

10

திருச்செந்தூர் ஒன்றியத்திற்க்கான புதிய பொறுப்பாளர்கள் தேர்வுக்கான கலந்தாய்வு கூட்டம் 02-10-2020 அன்று கட்சி அலுவலகத்தில் நடைப்பெற்றது.