திருச்செங்கோடு தொகுதி – கொடியேற்ற நிகழ்வு

26

18.10.20 திருச்செங்கோடு மேற்கு ஒன்றியம் சார்பாக பட்லூர் ஊராட்சியில் வனக்காவலன் ஐயா வீரப்பனார் அவர்களின் நினைவை சுமந்து கொடியேற்றப்பட்டு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.