சோழவந்தான் – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

41

சோழவந்தான் தொகுதி பாலகிருஷ்ணா புரம் கிராமத்தில் நடைபெற்ற உறுப்பினர்சேர்க்கை முகாமில் புதிதாக 30 க்கும் மேற்ப்பட்ட புதிய உறவுகள் இணைந்துள்ளார்கள்..