திருவாடானை – நாம் தமிழர் கட்சியில் இணையும் நிகழ்வு

68

சித்தார்கோட்டை பகுதியில் புதிதாக இணைந்த உறவுகளுக்கு மாவட்ட செயலாளர், ஒன்றிய செயலாளர் மற்றும் திருவாடானை வேட்பாளர்
முன்னிலையில் உறுப்பினர் அட்டை வழங்கப்பட்டது.