சங்கராபுரம் – பனை விதை திருவிழா

32

சங்கராபுரம் தொகுதி சின்னசேலம் நகரம் மற்றும் சின்னசேலம் வடக்கு ஒன்றியம் நாம் தமிழர் கட்சியின் சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பில் சின்னசேலத்தில் பனைத்திருவிழா நடைப்பெற்றது.