கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி =கலந்தாய்வு கூட்டம்

80

04-10-2020 அன்று கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி இளைஞர் பாசறை சார்பில் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.