குமாரப்பாளையம் தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

13

குமாரபாளையம் நகரத்தில் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டு, இரண்டு இடங்களில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முன்னெடுக்கப்பட்டது. மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டன.