கடையநல்லூர் – பனைவிதை நடும் நிகழ்வு

36

கடையநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதி
வடகரை கிளையின் சார்பாக
பனை விதைகள் நடப்பட்டது.