கடலூர் – வடக்கு நகரம் கொடிக்கம்பம் புதுப்பித்தல்

32

கடலூர் வடக்கு நகரம் முகப்பு கொடிக்கம்பம் புதுப்பிக்கப்பட்டது.

 

முந்தைய செய்திதலைமை அறிவிப்பு: ஆத்தூர் (திண்டுக்கல்) தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்
அடுத்த செய்திகடலூர் – தெற்கு நகரம் பனைவிதை நடும் திருவிழா