கடலூர் – நடுவண் ஒன்றியம் கபசுரக் குடிநீர் மற்றும் முககவசம் வழங்கும் நிகழ்வு

5

கடலூர் தொகுதி திருப்பணாம்பாக்கம், அகரம் பகுதியில் முக கவசம் மற்றும் கபசுரக் குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.