கடலூர் – தெற்கு நகரம் பனைவிதை திருவிழா

4

காலை கடலூர் தெற்கு நகரம் சோனங்குப்பம் பகுதியில் 600 பனை விதைகள் நடப்பட்டன.