கடலுர்- நடுவண் நகரம் முதற்க்கட்ட தேர்தல் பணி முன்னேடுப்பு

32

கடலூர் நடுவண் நகரம் பகுதியில் முதல்‌ கட்டமாக விவசாயி சின்னம் பதிக்கப்பட்ட சுவரொட்டிகள் நகரமெங்கும் ஒட்டப்பட்டது.