ஒட்டன்சத்திரம் – பொதுக்குளம் மீட்டெப்பு

64

ஒட்டன்சத்திரம் நாம் தமிழர் கட்சியின் தீவிர முயற்சியால் ஒட்டன்சத்திரம் ஒன்றியம் வடகாடு ஊராட்சி யில் உள்ள  பொதுக்குளத்தை முழுமையாக மீட்டெடுத்தது.