உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் – இலால்குடி சட்டமன்ற தொகுதி

34

08.10.2020 அன்று திருச்சி மாவட்டம், லால்குடி சட்டமன்ற தொகுதி, தாளக்குடி ஊராட்சி பகுதியில், உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.