ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி – பனை விதைகள் நடும் திருவிழா

71

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி சூரம்பட்டி அணைக்கட்டு பகுதியில் பனை விதைகள் நடும் திருவிழா நடைபெற்ற து.