இலால்குடி – உறுப்பினர் சேர்க்கை திருவிழா

13

இலால்குடி சட்டமன்ற தொகுதி புள்ளம்பாடியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை திருவிழா நடைபெற்றது.