இலால்குடி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

89

06.10.2020 அன்று திருச்சி மாவட்டம் லால்குடி சட்டமன்ற தொகுதி ,திருமணமேடு பகுதியில், உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.