இராமநாதபுரம் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

17

20/10/2020 அன்று இராமநாதபுரம் கிழக்கு மாவட்ட அலுவலகத்தில் இராமநாதபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி கலந்தாய்வு நடைபெற்றது.