இராணிப்பேட்டை தொகுதி – பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களுக்கு வீர வணக்கம்

12

இராணிப்பேட்டை தொகுதி அம்மூர் பேரூராட்சியில் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களுக்கு வீர வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.