இராணிப்பேட்டை தொகுதி – துண்டறிக்கை பரப்புரை

42

இராணிப்பேட்டை தொகுதி – கல்மேல்குப்பம் கிராமத்தில் இன்று துண்டறிக்கை பிரச்சாரம் எடுக்கப்பட்டது