ஆவடி தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

72

11/10/2020 அன்று காலை 8 மணியளவில் ஆவடி தொகுதியின் தெற்கு நகரத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.