ஆற்காடு தொகுதி – பனைவிதைகள் விதைக்கும் விழா

36

ஆற்காடு சட்டமன்ற தொகுதியில் உள்ள 5 ஏரிகரைகளில் சுமார் 5000 பனை விதைகள் விதைக்கப்பட்டன.