புதுச்சேரி மாநிலம் – தேர்தல் கட்டமைப்பு குறித்த கலந்தாய்வு கூட்டம்

28

புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்கால் மாவட்டம்   சார்பாக கலந்தாய்வு கூட்டம் அறிவித்தபடி சிறப்பாக நடந்து முடிந்தது.