நீட் தோ்வை கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டம் – குளித்தலை

15

குளித்தலை சுங்கவயில் பகுதியில் மாலை 5 மணிக்கு நீட் தோ்வை கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.