நீட் தேர்வுக்கு எதிராக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் – தென்காசி தொகுதி

15

நீட் தேர்வுக்கு எதிராக
18-09-2020 வெள்ளிக்கிழமை
தென்காசி சட்டமன்ற தொகுதி ந்
தென்காசி மேற்கு மாவட்டம் சார்பாக
கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது…