தொகுதி கலந்தாய்வுகூட்டம்-விளாத்திகுளம் தொகுதி

17

12/09/2020 அன்று சனிக்கிழமை மதியம் 2.00 மணி முதல் 6.00 மணி வரை விளாத்திகுளம் தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் விளாத்திகுளம் தொகுதி தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.