தமிழ் முழக்கம் சாகுல் அமீது- நினைவேந்தல் நிகழ்வு

12

வந்தவாசி சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக ஐயா தமிழ் முழக்கம் சாகுல் அமீது அவர்களுக்கு நினைவேந்தல் நிகழ்வு நடைபெற்றது.