செந்தமிழர் பாசறை கலந்தாய்வு- குவைத்

9

குவைத் செந்தமிழர் பாசறை சார்பாக கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் அனைத்து நிலைய பாசறை பொறுப்பாளர்கள் கலந்துகொண்டனர்.