செங்கொடி நினைவு நாள் கொடியேற்றுதல் நிகழ்வு – புதுச்சேரி தொகுதி

20

புதுச்சேரி நாம் தமிழர் கட்சி ஊசுடுதொகுதியில் வீரத்தமிழச்சி செங்கொடி ஓன்பதாமாண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்வு மற்றும் கொடியேற்றுதல் நிகழ்வு