கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி- பனை விதை நடும் திருவிழா

28

கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக மரக்கன்றுகள் மற்றும் பனை விதைகள் நடப்பட்டது.