கலசப்பாக்கம் தொகுதி – தமிழ் முழக்கம் சாகுல் அமீது நினைவேந்தல் நிகழ்வு

12

கலசப்பாக்கம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக தமிழ் முழக்கம் சாகுல் அமீது அவர்களின் நினைவேந்தல் நிகழ்வு படவேடு ஊராட்சியில் உள்ள வாழியூர் கிராமத்தில் நடைபெற்றது