உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் – திருச்சுழி தொகுதி

46

திருச்சுழி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக மாணவர் பாசறை முன்னெடுத்த தொடர் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் காரியாபட்டியில் நடைபெற்றது.