உறுப்பினர் சேர்க்கை திருவிழா -வந்தவாசி தொகுதி

228

வந்தவாசி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் உறுப்பினர் சேர்க்கை திருவிழா அம்மணம் பாக்கம்,வெளியம்பாக்கம் ,கிழ்சி சமங்கலம் ,வந்தவாசி நகரம் ஆகிய இடங்களில் நடத்தப்பட்டது