அலுவலக திறப்பு விழா – நன்னிலம் தொகுதி

54

12.08.2020 அன்று நன்னிலம் சட்டமன்ற தொகுதி அலுவலகம் திறப்பு விழா நடைபெற்றது அதன் ஊடாக EIA வுக்கு எதிராகவும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் அனைத்து உறவுகளும் கலந்துகொண்டனர்.