அன்னை தெராசா திரு.வி.க புகழ்வணக்க நிகழ்வு – ஈரோடு கிழக்கு

35

புதன்கிழமை (26.8.2020) மாலை ஈரோடு கிழக்கு அலுவலகத்தில் மனிதரில் புனிதர் அன்னை தெரசா மற்றும் தமிழ் தென்றல் திரு.வி.க அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.