மரம் நடுவிழா, கபசுரகுடிநீர் & முககவசம் வழங்குதல் – தாராபுரம்

15

#தாராபுரம்_நாம்தமிழர்கட்சி_மூலனூர் #ஒன்றியம்_கிளாங்குண்டல்_கிளையின் முன்னெடுப்பில் #மரம்நடுவிழா #கபசுரகுடிநீர்_முககவசம்_வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.