பெருந்தமிழர் காமராசர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு – ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதி

11

பெருந்தமிழர் ஐயா காமராசரின் 118 வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக புகழ்வணக்க நிகழ்வு நடைபெற்றது.