சூழலியல் தாக்க மதிப்பீடு குறித்த எதிர்ப்பு

14

அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி ஆவுடையார்கோவில் ஒன்றியத்தின் சார்பாக மத்திய அரசு கொண்டுவந்துள்ள சூழலியல் தாக்க மதிப்பீடு குறித்த ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது