கபசுரக் குடிநீர் வழங்குதல்- புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி

45

9-8-2020) புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி நாம்தமிழர் கட்சி சார்பாக முத்துலிங்கப் பேட்டை பகுதியில் உள்ள பொது மக்களுக்கு கபசுரகுடிநீர் வழஙகப்பட்டது…