கணியம்பாடி ஒன்றியகலந்தாய்வு – அற்காடு

14

ஆற்காடு சட்டமன்ற தொகுதி க்குட்பட்ட கணியம்பாடி ஒன்றியத்தில் இன்று ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் செய்வது குறித்து ஆலோசனை நடைபெற்றது இக்கலந்தாய்வில் பொறுப்பாளர்கள் கலந்துகொன்டனர்