கட்சியில் இணைந்த புதிய உறவுகள் – குறிஞ்சிப்பாடி தொகுதி

49

நாம் தமிழர் கட்சி குறிஞ்சிப்பாடி சட்டமன்ற தொகுதி கிழக்கு ஒன்றியம் அகரம் ஊராட்சி தெற்கு பள்ளிநீரோடை கிராமத்தில் இளைஞர்கள் ரவிச்சந்திரன் ஒருங்கிணைப்பில் தொகுதி செயளாலர் இராமச்சந்திரன் அவர்கள் முன்னிலையில் நாம் தமிழராய் தங்களை இணைத்துக் கொண்டனர்.