உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் – கீழப்பென்னாத்தூர் தொகுதி

108

25/07/2020 அன்று கீழ்பென்னாத்தூர் தொகுதிக்குட்பட்ட ஜமீன் கூடலூர் ஊராட்சியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக நடைபெற்றது.